Stowarzyszenie Rodziców Dzieci Chorych na Białaczkę i Inne Choroby Nowotworowe

Sprawozdania finansowe

Protokół z kontroli przeprowadzonej na zlecenie Wojewody Zachodniopomorskiego

- Kontrola została przeprowadzona w dniach 2-11.09.2018 r. i dotyczyła prawidłowości wydatkowania środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych otrzymanych w 2018 r. w tym na prowadzenie promocji w rozumieniu ustawy. Kontrolą objęto okres od 1 maja 2018 aż do dnia wszczęcia kontroli - protokół w pdf - pobierz


Sprawozdania finansowe


- Sprawozdanie finansowe za rok 2011 - pobierz

- Sprawozdanie finansowe za rok 2012 - pobierz

- Sprawozdanie finansowe za rok 2013 - pobierz

- Sprawozdanie finansowe za rok 2014 - pobierz

- Sprawozdanie finansowe za rok 2015 - pobierz

- Sprawozdanie finansowe za rok 2016 - pobierz

- Sprawozdanie finansowe za rok 2017 - pobierz

- Sprawozdanie finansowe za rok 2018 - pobierz

- Sprawozdanie finansowe za rok 2019 - pobierz

- Sprawozdanie finansowe za rok 2020 - pobierz

- Sprawozdanie finansowe za rok 2021 - pobierz

- Sprawozdanie finansowe za rok 2022 - pobierz

 

 Roczne sprawozdania merytoryczne z działalności OPP

 

- Sprawozdanie merytoryczne z działalności OPP za rok 2011 - pobierz


- Sprawozdanie merytoryczne z działalności OPP za rok 2012 - pobierz


- Sprawozdanie merytoryczne z działalności OPP za rok 2013 - pobierz


- Sprawozdanie merytoryczne z działalności OPP za rok 2014 - pobierz


- Sprawozdanie merytoryczne z działalności OPP za rok 2015 - pobierz


- Sprawozdanie merytoryczne z działalności OPP za rok 2016 - pobierz


- Sprawozdanie merytoryczne z działalności OPP za rok 2017 - pobierz


- Sprawozdania merytoryczne z działalności OPP za rok 2018 - pobierz


- Sprawozdanie merytoryczne z działalności OPP za rok 2019 - pobierz


- Sprawozdanie merytoryczne z działalności OPP za rok 2020 - pobierz


- Sprawozdanie merytoryczne z działalności OPP za rok 2021 - pobierz


- Sprawozdanie merytoryczne z działalności OPP za rok 2022 - pobierz

 

Starsze sprawozdania finansowe Stowarzyszenia Rodziców Dzieci Chorych na Białaczkę i Inne Choroby Nowotworowe znajdziecie Państwo na stronie
Narodowego Instytutu Wolności pod adresem https://sprawozdaniaopp.niw.gov.pl/
Wystarczy jedynie wpisać nasz numer KRS - czyli 0000120305 - w pierwszym polu.

 

 

Przekaż 1,5% podatku

Przekaż 1% naszej organizacji

Rozliczenie PIT 2023 z PITax.pl oraz IWOP jest możliwe w ramach projektu “PITax.pl dla OPP”.

Nasze aukcje

allegro charytatywni

Kontakt

STOWARZYSZENIE RODZICÓW DZIECI CHORYCH NA BIAŁACZKĘ I INNE CHOROBY NOWOTWOROWE
ul. Unii Lubelskiej 1, 71-252 Szczecin
NIP 852-11-79-253
REGON 810876805
KRS: 0000120305

Lokalizacja

©2022 Stowarzyszenie Rodziców Dzieci Chorych na Białaczkę i Inne Choroby Nowotworowe. Wszystkie prawa zastrzeżone. | Projekt i wdrożenie: Dajnowiec.pl