Stowarzyszenie Rodziców Dzieci Chorych na Białaczkę i Inne Choroby Nowotworowe

Wpłaty na dziecko

Wpłaty prosimy dokonywać na konto Stowarzyszenia nr:

PEKAO S.A. II O/Szczecin

25 1240 3927 1111 0000 4100 0269

dla wpłacających z zagranicy:

IBAN: PL25 1240 3927 1111 0000 4100 0269

SWIFT/BIC: PKOPPLPW

z dopiskiem:

DANE DZIECKA: (słowo klucz), patrz "LISTA PODOPIECZNYCH".

Przekaż 1,5% podatku

Przekaż 1% naszej organizacji

Rozliczenie PIT 2023 z PITax.pl oraz IWOP jest możliwe w ramach projektu “PITax.pl dla OPP”.

Nasze aukcje

allegro charytatywni

Kontakt

STOWARZYSZENIE RODZICÓW DZIECI CHORYCH NA BIAŁACZKĘ I INNE CHOROBY NOWOTWOROWE
ul. Unii Lubelskiej 1, 71-252 Szczecin
NIP 852-11-79-253
REGON 810876805
KRS: 0000120305

Lokalizacja

©2022 Stowarzyszenie Rodziców Dzieci Chorych na Białaczkę i Inne Choroby Nowotworowe. Wszystkie prawa zastrzeżone. | Projekt i wdrożenie: Dajnowiec.pl