Stowarzyszenie Rodziców Dzieci Chorych na Białaczkę i Inne Choroby Nowotworowe

Historia

Utworzenie Stowarzyszenia

W 1991 roku rodzice dzieci z chorobami nowotworowymi, wspólnie z lekarzami zajmującymi się ich leczeniem, założyliśmy Stowarzyszenie Rodziców Dzieci Chorych na Białaczkę i Inne Choroby Rozrostowe Krwi (później zmienione na Stowarzyszenie Rodziców Dzieci Chorych na Białaczkę i Inne Choroby Nowotworowe). Powstało ono, by wspierać bezpośrednio dzieci i ich rodziny oraz klinikę dziecięcą przy Samodzielnym Publicznym Szpitalu Klinicznym nr 1 w Szczecinie.

Początki działalności

W ciągu pierwszych pięciu lat istnienia Stowarzyszenia zakupywane były leki i brakujący niezbędny sprzęt medyczny oraz wspierane wydatki rodziców związane z zabiegami przeszczepu szpiku kostnego. W 1996 Stowarzyszenie zakupiło urządzenie potrzebne dla kliniki – chromatograf, który przyczynił się do zwiększenia efektywności leczenia dzięki skutecznemu monitorowaniu poziomu leków cytostatycznych we krwi. Ponadto dwa razy do roku przydzielana była pomoc finansowa dla rodzin najbardziej potrzebujących. Potrzebne środki pozyskiwaliśmy ze zbiórek ulicznych, akcji charytatywnych np. bali oraz pomocy urzędów miasta i gmin.

Poważne, nowe wyzwanie dla Stowarzyszenia

Trudna sytuacja sanitarna, w którym leczone były nasze dzieci, wpłynęła na wyznaczenie kolejnego celu dla Stowarzyszenia. W tamtym czasie nasze województwo było jedynym w Polsce, w którym nie było szpitala z wydzielony oddział hematologii i onkologii dla dzieci leczonych na choroby nowotworowe. Leczenie odbywało się na oddziale ogólno pediatrycznym, gdzie w tych samych wielołóżkowych salach (od 4 do 8 łóżek) obok dzieci, które poddawane były chemioterapii, leczono dzieci np. z zapaleniem płuc. Stanowiło to dodatkowe, śmiertelne niebezpieczeństwo dla naszych pociech. W 1996 roku Konsultant Krajowy ds. Onkologii Dziecięcej wydał opinię stwierdzając, że warunki panujące w szczecińskiej Klinice nie spełniają wymogów medycznych ani sanitarnych potrzebnych do zapewnienia właściwej opieki i leczenia dzieci z nowotworami. Rodzicom zagroziła konieczność przeniesienia się ze swoimi chorymi dziećmi do innych ośrodków leczenia chorób nowotworowych np. w Poznaniu, Wrocławiu czy Gdańsku.

Decyzja o budowie Oddziału Hematologii i Onkologii Dziecięcej

Ta fatalna dla nas wszystkich perspektywa oraz praktycznie brak jakichkolwiek perspektyw na stworzenie przez odpowiedzialne instytucje wydzielonego Oddziału stało się przyczyn, że Stowarzyszenie podjęło decyzję o rozpoczęciu budowy nowego Oddziału Hematologii i Onkologii Dziecięcej. Pomimo, częstych głosów, że z „motyką na słońce”, jako jedyni w Polsce rodzice chorych dzieci, rozpoczęliśmy realizację naszych marzeń o pięknym, kolorowym, przyjaznym dla chorych dzieci szpitalu. Gromadziliśmy pieniądze, przygotowywaliśmy projekt budowy, staraliśmy się o zgodę na budowę, mając na uwadze, że szpital ten będzie w przyszłości służył innym chorym dzieciom.… Nawet wyceniony na 10 mln PLN kosztorys budowy nie był w stanie zgasić naszego entuzjazmu i determinacji.

Rozpoczęcie budowy

We wrześniu 1997 roku rozpoczęto budowę nowego sześcio - kondygnacyjnego budynku połączonego z istniejącym już Szpitalem Klinicznym nr 1 w Szczecinie. Już w maju 1999 roku uroczystość zawieszenia wiechy na dachu oddziału uświetniła swoją obecnością żona ówczesnego Prezydenta RP - Pani Jolanta Kwaśniewska, jedna z pierwszych sponsorów tej inwestycji. Stowarzyszenie systematycznie pozyskiwało środki na realizację budowy z różnorodnych akcji charytatywnych, kwest, zbiórek ulicznych, balów, pokazów mody, z pieniędzy przekazywanych przez Urząd Miasta, Urząd Wojewódzki, zakłady pracy, instytucje, sponsorów prywatnych. 1 czerwca 2002 roku z okazji Dnia Dziecka żona Premiera RP - Pani Aleksandra Miller, odwiedzając szpital, dołączyła do grona patronów budowy, pomagając w zdobywaniu kolejnych środków finansowych. Pomoc na wykończenie budowy i wyposażenie oddziału uzyskaliśmy również z Ministerstwa Zdrowia, PZU oraz niemieckiej Fundacji J.J. Haubenstock. Dzięki nim oraz całej rzeszy anonimowych darczyńców udało się dokończyć budowę Oddziału, któremu - na cześć wszystkich ofiarodawców - nadaliśmy imię Oddziału Św. Mikołaja.

Otwarcie Oddziału Hematologii i Onkologii Dziecięcej

1 czerwca 2004 roku do nowo wybudowanego, jedynego w Polsce i województwie zachodniopomorskim, wydzielonego kompleksu Oddziału Hematologii i Onkologii Dziecięcej, zostali wprowadzeni pierwsi mali pacjenci. Był to wówczas najbardziej nowoczesny i kolorowy oddział w Polsce, jedyny w Europie wybudowany „przez” rodziców dzieci chorych. Składa się on z sześciu kondygnacji. Posiada oddział dziennego pobytu, 3 oddziały szpitalne z nowocześnie wyposażonymi salami chorych z indywidualnymi węzłami sanitarnymi. Także pokoje pracy dla lekarzy, pokój do rehabilitacji, salę komputerową dla dzieci, apartamenty dla rodziców (sypialnia + węzeł sanitarny + kuchnia z pełnym wyposażeniem). Przestrzenne świetlice wyposażono w stoły bilardowe, książki i zabawki dla dzieci.

Rozbudowa otoczenia Oddziału

Nawiązana wcześniej przez Stowarzyszenie współpraca z mającą większe doświadczenie niemiecką fundacją J.J. Haubenstock, zaowocowała nie tylko wymianą informacji i doświadczeń dotyczących sposobów pomagania dzieciom i ich rodzicom w chorobie. Za przekazane pieniądze Stowarzyszenie zleciło 1 czerwca 2007, z okazji Dnia Dziecka, wykonanie wewnątrzszpitalnego patia. Z ogródka rekreacyjnego i placu zabaw korzystają teraz nie tylko dzieci z Oddziału Onkologii i Hematologii, ale także z innych oddziałów pediatrycznych.

Bieżąca działalność

Obecnie Stowarzyszenie kontynuuje działania związane z funkcjonowaniem oddziału i jego otoczenia. Pomaga w pozyskiwaniu leków i sprzętu medycznego i rehabilitacyjnego na które brakuje środków publicznych, pomaga utrzymywać wymagane standardy sanitarne, organizuje dla chorych dzieci okolicznościowe imprezy i wakacyjne wyjazdy, wspiera rodziców w przeżywaniu stresu wywołanego chorobą dziecka i pomaga im gromadzić fundusze na pokrywanie wydatków związanych z leczeniem, których nie pokrywa NFZ.

Przekaż darowiznę

przelewy24 visa

Przekaż 1% podatku

1procent160x150

Nasze aukcje

allegro charytatywni

Kontakt

STOWARZYSZENIE RODZICÓW DZIECI CHORYCH NA BIAŁACZKĘ I INNE CHOROBY NOWOTWOROWE
ul. Unii Lubelskiej 1, 71-252 Szczecin
NIP 852-11-79-253
REGON 810876805
KRS: 0000120305

Lokalizacja

©2018 Stowarzyszenie Rodziców Dzieci Chorych na Białaczkę i Inne Choroby Nowotworowe. Wszystkie prawa zastrzeżone. | Projekt i wdrożenie: Dajnowiec.pl