Stowarzyszenie Rodziców Dzieci Chorych na Białaczkę i Inne Choroby Nowotworowe

Pliki do pobrania

Formularz umowy z rodzicami i formularze rozliczeniowe:

Zryczałtowane stawki zwrotu kosztów przejazdu samochodem (zwrot kosztów za paliwo) zostały ustalone decyzją Zarządu Stowarzyszenia Rodziców Dzieci Chorych na Białaczkę i Inne Choroby Nowotworowe.

Formularz umowy zawiera również 3 załączniki:
- Wykaz wydatków ponoszonych przez Rodziców na ponadstandardowe, nierefundowane przez NFZ: badania, leczenie, rehabilitację Dziecka, które mogą być refundowane przez Stowarzyszenie,
- Formularz Rozliczenia Pomocy Finansowej,
- Wniosek o przyznanie zwrotu kosztów przejazdu samochodem

Przekaż 1,5% podatku

Przekaż 1% naszej organizacji

Rozliczenie PIT 2023 z PITax.pl oraz IWOP jest możliwe w ramach projektu “PITax.pl dla OPP”.

Nasze aukcje

allegro charytatywni

Kontakt

STOWARZYSZENIE RODZICÓW DZIECI CHORYCH NA BIAŁACZKĘ I INNE CHOROBY NOWOTWOROWE
ul. Unii Lubelskiej 1, 71-252 Szczecin
NIP 852-11-79-253
REGON 810876805
KRS: 0000120305

Lokalizacja

©2022 Stowarzyszenie Rodziców Dzieci Chorych na Białaczkę i Inne Choroby Nowotworowe. Wszystkie prawa zastrzeżone. | Projekt i wdrożenie: Dajnowiec.pl