Stowarzyszenie Rodziców Dzieci Chorych na Białaczkę i Inne Choroby Nowotworowe

O nas

 • Stowarzyszenie działa od 1991r, od 2005 ma status organizacji pożytku publicznego (OPP)
 • Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej
 • Stowarzyszenie współpracuje na bieżąco z personelem medycznym, niemedycznym i szkołą przyszpitalną Oddziału Św. Mikołaja przy Samodzielnym Publicznym Szpitalu Klinicznym nr1 w Szczecinie
 • Wszyscy rodzice działają w Stowarzyszeniu na zasadzie wolontariatu.
 • Zebrane pieniądze w całości są przeznaczane na wspomaganie leczenia chorych na nowotwory dzieci
 • Dla dzieci w trakcie leczenia i rehabilitacji organizujemy i pokrywamy koszty 10 - 14 dniowych turnusów kolonii letnich, z zapewnioną opieką lekarza, pielęgniarki i opiekunów
 • Co roku organizujemy dla dzieci przebywających na leczeniu imprezę „Mikołajkową” i także dla „absolwentów” Dzień Dziecka oraz okazjonalnie kilkudniowe wycieczki krajowe i zagraniczne
 • Organizujemy i uczestniczymy w różnych akcjach charytatywnych
 • Umożliwiamy rodzicom chorych dzieci korzystanie z subkonta rachunku bankowego Stowarzyszenia do zbierania pieniędzy na pokrywanie tych wydatków związanych z leczeniem dziecka, których nie pokrywa NFZ
 • Stowarzyszenie angażuje się w pomoc finansową dla rodziców i chorych dzieci.
 • Zapewniamy rodzicom chorych dzieci wsparcie informacyjne i emocjonalne świadczone w trakcie bezpośredniego kontaktu z innymi działającymi w Stowarzyszeniu rodzicami.
 • Dzięki naszym staraniom, raz w tygodniu, przychodzi na Oddział osoba duchowna - dominikanin, służąc potrzebującym wsparciem duchowym
 • Umożliwiamy dzieciom przebywającym na Oddziale wsparcie świadczone przez młodych wolontariuszy (czytanie bajek, gry, zajęcia)
 • Prowadzimy działalność psychoedukacyjną, zwłaszcza za pośrednictwem mediów, starając się zwiększać świadomość społeczną na temat chorób nowotworowych u dzieci i młodzieży oraz zapobiegać ich stygmatyzacji
 • Prowadzimy współpracę z innymi stowarzyszeniami (np. Lions Club, Rotary Club, Gryfius) włączając je także w zbieranie środków finansowych na rzecz chorych dzieci i ich rodzin.

Przekaż 1,5% podatku

Przekaż 1% naszej organizacji

Rozliczenie PIT 2023 z PITax.pl oraz IWOP jest możliwe w ramach projektu “PITax.pl dla OPP”.

Nasze aukcje

allegro charytatywni

Kontakt

STOWARZYSZENIE RODZICÓW DZIECI CHORYCH NA BIAŁACZKĘ I INNE CHOROBY NOWOTWOROWE
ul. Unii Lubelskiej 1, 71-252 Szczecin
NIP 852-11-79-253
REGON 810876805
KRS: 0000120305

Lokalizacja

©2022 Stowarzyszenie Rodziców Dzieci Chorych na Białaczkę i Inne Choroby Nowotworowe. Wszystkie prawa zastrzeżone. | Projekt i wdrożenie: Dajnowiec.pl