Stowarzyszenie Rodziców Dzieci Chorych na Białaczkę i Inne Choroby Nowotworowe

Noclegi dla rodziców

Regulamin zakwaterowania w pokojach gościnnych

W sprawie noclegu należy kontaktować się z sekretariatem Oddziału Świętego Mikołaja na I piętrze, tel. 91 425 31 39 (w godz. 8:00 - 15:00)

 1. Pokoje gościnne przeznaczone są do zakwaterowania tymczasowego, znajdują się w budynku ŚW. MIKOŁAJA, na terenie Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 1 PUM im. prof. Tadeusza Sokołowskiego przy ul. Unii Lubelskiej 1 w Szczecinie.
 2. Uprawnienia do zakwaterowania tymczasowego w pokojach gościnnych mają w pierwszej kolejności rodzice lub opiekunowie prawni dziecka hospitalizowanego w/w Klinikach.
 3. Zakwaterowanie w pokojach gościnnych jest odpłatne zgodnie z cennikiem (poniżej).
 4. Odpłatność za zakwaterowanie pobierana jest z góry, za zadeklarowany okres pobytu w pokoju gościnnym.
 5. Doba w pokojach gościnnych trwa od momentu otrzymania klucza do godziny 12:00 dnia następnego.
 6. Cisza nocna obowiązuje w godzinach od 22:00 do 6:00.
 7. Osoby zgłaszające się do zakwaterowania winny okazać dokument tożsamości.
 8. Osoba zakwaterowana nie jest uprawniona do przyjmowania na nocleg w zajmowanym pokoju żadnych osób, nie może również samowolnie przekazywać pokoju następnym osobom, pod rygorem poniesienia kosztów pobytu tych osób (według obowiązującego cennika) i utraty prawa do dalszego zakwaterowania w pokoju.
 9. Przyjmowanie przez mieszkańców pokoi gościnnych wizyt po godzinie 20:00 jest niedozwolone. Zezwala się na pobyt w trakcie dnia u osoby zakwaterowanej członków jej rodziny (mąż, żona, dziecko) do godziny 20:00. Od godziny 22:00 do 6:00 obowiązuje cisza nocna.
 10. Wszystkie uszkodzenia przedmiotów i urządzeń  pokoi gościnnych oraz braki w wyposażeniu zawinione przez osoby zakwaterowane, obciążają je materialnie.
 11. W wynajętych pokojach nie można trzymać żadnych zwierząt.
 12. Mieszkaniec pokoju gościnnego ma prawo korzystać ze wszystkich urządzeń, naczyń znajdujących się w pokojach gościnnych pamiętając o każdorazowym sprzątaniu po sobie (odstawieniu naczyń po umyciu, mycie kuchenki elektrycznej itp) jak również dbaniu o czystość i porządek w przydzielonych pokojach.
 13. Każdy użytkownik pokoju zobowiązany jest do przestrzegania instrukcji p/poż, regulaminu zakwaterowania oraz zasad wspólnego zamieszkiwania.
 14. Przy opuszczeniu pokoju należy pamiętać o zamknięciu okna, kranu i wyłączeniu wszelkich odbiorników prądu.
 15. Na terenie pokoi gościnnych, Kliniki oraz całego Szpitala obowiązuje całkowity zakaz palenia papierosów, przyjmowania środków odurzających i picia alkoholu.

Przekaż 1,5% podatku

Przekaż 1% naszej organizacji

Rozliczenie PIT 2023 z PITax.pl oraz IWOP jest możliwe w ramach projektu “PITax.pl dla OPP”.

Nasze aukcje

allegro charytatywni

Kontakt

STOWARZYSZENIE RODZICÓW DZIECI CHORYCH NA BIAŁACZKĘ I INNE CHOROBY NOWOTWOROWE
ul. Unii Lubelskiej 1, 71-252 Szczecin
NIP 852-11-79-253
REGON 810876805
KRS: 0000120305

Lokalizacja

©2022 Stowarzyszenie Rodziców Dzieci Chorych na Białaczkę i Inne Choroby Nowotworowe. Wszystkie prawa zastrzeżone. | Projekt i wdrożenie: Dajnowiec.pl